O terapii Tomatisa

Metoda Tomatisa czyli stymulacja audio – psycho -lingwistyczna jest  przykładem wykorzystania najnowocześniejszych technik komputerowych w celu usprawnienia funkcjonowania mózgu.

Alfred Tomatis  zwrócił uwagę na wpływ słuchu na całość ciała  i wszystkich funkcji, na silne uzależnienie organizmu od słuchu, a słuchu od ucha, który wpływa na rozwój mózgu. Każdy kto miał kontakt z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą mógł uzmysłowić sobie jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa narząd słuchu. To jak słyszymy wpływa na kształtowanie się naszego głosu, mowy, języka, na przyswajanie wiedzy, na umiejętność czytania i pisania, aktywności, stanów emocjonalnych i postaw społecznych. Krótko mówiąc słuchanie stanowi czynność, na której opiera się cała ludzka dynamika. Ale to, że ktoś słyszy nie znaczy, że umie słuchać.

Prof.  Alfred Tomatis wprowadzi rozróżnienie między dwoma procesami: słyszeniem  a  słuchaniem. Słyszenie jest procesem biernym, jest   to   odbiór dźwięku. Zależy ono od stanu komórek słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwu słuchowego – czyli od obwodowej części narządu słuchu. Słuchanie czyli uwaga słuchowa jest procesem aktywnym, chęcią komunikowania się z otoczeniem, naszym otwarciem na świat zewnętrzny. Jest to analiza i percepcja dźwięku, czyli umiejętność świadomego obierania informacji jaką niesie ze sobą dźwięk.

W procesie słuchania ważna jest również lateralizacja słuchowa. Prawe ucho słucha nieco inaczej niż ucho lewe, co wynika z faktu, że   prawa i lewa półkula naszego mózgu zawiadują innymi umiejętnościami. Lewa półkula zwana jest racjonalną – w niej jest ośrodek mowy, natomiast  prawa   jest   emocjonalna i niewerbalna. Według Tomatisa prawidłowa jest lateralizacja prawouszna ze względu, na skrzyżowany szlak słuchowy wymiany informacji między półkulami, który jest najszybszy i najbardziej efektywny. Osoba prawouszna wyłapuje przede wszystkim treść wypowiedzi, a lewouszna zupełnie nieświadomie w pierwszej kolejności zwraca uwagę na emocjonalne zabarwienie wypowiedzi.
Dźwięk niesie ze sobą nie tylko informację, lecz również stanowi energetyczny pokarm dla mózgu. Mózg  musi  być  stymulowany   bodźcami w odpowiedniej dawce  i o odpowiedniej jakości – zapewniają nam to zmysły. Powodują one stan podstawowego pobudzenia mózgu  i przygotowują go do dalszej aktywności. Najważniejszym dostarczycielem energii dla mózgu powodującym największą stymulację kory mózgowej jest właśnie układ słuchowy. Zaburzenia słuchu i uwagi słuchowej mogą prowadzić do obniżenia stymulacji mózgu i zmniejszenia efektywności przetwarzanych bodźców. Udział ucha w ogólnym funkcjonowaniu mózgu jest określony na 65%. Najbardziej energetyzujące są dźwięki o wysokiej częstotliwości, gdyż struktury odpowiedzialne za ich recepcję i percepcję są szczególnie rozbudowane, dlatego Tomatis sięgnął po muzykę Mozarta i chorały gregoriańskie.

Zaburzenia słuchania czyli uwagi słuchowej wywołują daleko idące konsekwencje, np.  dotknięte nimi dziecko w wieku szkolnym odbiera świat zewnętrzny w sposób zniekształconyStąd  możliwe jest wytrenowanie pewnych umiejętności poprzez trening słuchowy.

KRÓTKO:

Czym jest Terapia Tomatisa?

Jest to trening uwagi słuchowej czyli nauczenie naszego mózgu prawidłowego słuchania. Jest to stymulacja mózgu za pomocą dźwięków odbieranych drogą powietrzną i drogą kostną. Przypomina to trochę ćwiczenia na siłowni. Dlatego mówimy o mikrogimnastyce ucha. Za pomocą dźwięków ćwiczymy mięśnie ucha środkowego odpowiedzialne za przenoszenie dźwięków. Powoduje to stymulacje mózgu.

Tego rodzaju stymulacja obejmuje:
 • dzieci i młodzież
 • osoby starsze
 • kobiety w ciąży,
 • sportowców,
 • muzyków, aktorów, śpiewaków
 • osoby mające problemy z nauką języków obcych.
Powyżej opisane propozycje skierowane są do osób z:
 • trudnościami szkolnymi (problemami z czytaniem i pisaniem) zaburzeniami mowy (jąkaniem, wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy)
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • ADHD, ADD ( nadruchliwością psychoruchową, zaburzeniami koncentracji uwagi)
 • problemami z zachowaniem, emocjami
 • Autyzmem, zespołem Aspergera
 • zespołem Downa
 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
 • Opóźnieniami neurorozwojowymi
 • oraz innymi zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie.