Cennik

Zaburzenia przetwarzania słuchowego CENA
Badanie (około 2h) 250zł
Uwaga słuchowa wg metody prof. TOMATISA
Konsultacje 30zł
Początkowy test uwagi słuchowej i lateralizacji (audiogram) 150 zł
I Etap terapii + faza przygotowawcza
(ilość sesji zależna od indywidualnego testu uwagi słuchowej)
100zł /sesja(1,5h)
Test kontrolny uwagi słuchowej i lateralizacji 50 zł
II Etap terapii 1200 zł
III Etap terapii 800 zł
Pisemna opinia wydana na prośbę rodzica 50 zł
Terapia jednoosobowa +30%
Terapia ręki
Konsulatacje i badanie 150 zł ( 2 godziny)
Terapia indywidualna 45 zl/30 min
Terapia indywidualna 60 zł/45 min
Terapia indywidualna 75 zł/60 min
Wydanie dodatkowej opinii 50 zł
Fizjoterapia 110 zł

Przyprowadzisz kolejnego klienta 5% rabatu.