Cennik

Uwaga słuchowa wg metody prof. TOMATISA CENA
Konsultacje 30zł
Początkowy test uwagi słuchowej i lateralizacji (audiogram) 100 zł
I Etap terapii + faza przygotowawcza 1300 zł
Test kontrolny uwagi słuchowej i lateralizacji gratis
II Etap terapii 800 zł
III Etap terapii 800 zł
Pisemna opinia wydana na prośbę rodzica 30 zł
Badanie logopedyczne (ok. 1 h) 70 zł
Terapia logopedyczna (1h)  /30min 80 zł/40zł
Terapia jednoosobowa +30%
Terapia ręki
Konsulatacje i badanie 150 zł ( 2 godziny)
Terapia indywidualna 45 zl/30 min
Terapia indywidualna 60 zł/45 min
Terapia indywidualna 75 zł/60 min
Wydanie dodatkowej opinii 50 zł

Przyprowadzisz kolejnego klienta 5% rabatu.